วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เดือนธันวาคม 2552


วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย*
- เขียนป้ายผ้า กีฬาสีโรงพยาบาล "ว่ายน้ำ"
- ถ่ายรูปงานกีฬาสี

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า ในหััััวข้อ "ชมรมคนรักเพลง"
- เขียนป้ายผ้า ในหััััวข้อ "ชมรมคนรักเพลง"

วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ในหัวข้อ"งานมหกรรม สสส. " ณ สนามกีฬา เขต 7

วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"
- ตัดรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์
- ถ่ายรูป ณ "ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก"(ตอนบ่าย)

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูป ณ "ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก"

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"
- ตัดโปสเตอร์
- พิมพ์เอกสาร

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอยหมาย
- ปริ้นสติกเกอร์
- ตัดสติกเกอร์

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์
- ทำป้ายสามเหลี่ยม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ทำหนังสือทำเนียบรุ่น ที่ 31
- ทาตัวอักษรโฟม ในหัวข้อ "eXcellent spot Ninght 2009 Ratchaburi Hosoitat"
- เรียนรู้การวาดการ์ตูน จากหัวหน้าเวชนิทัศน์

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"
- ตัดรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"
- ติดสติกเกอร์
- ทำหนังสือทำเนียบรุ่น ที่ 31 (เพิ่ม)

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป
- ตัดผ้าผูกหัว จำนวน 200 ผืน
- ตัดผ้าด้ายดิบ ขนาด 2 เมตร

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เลือกรูป"โครงการวิจัยไข้เลือดออก"
- ร่างป้ายผ้า
- ถ่ายรูปงานกีฬาสี ประเภท"กรีฬา" ณ สนามกีฬาเขต 7
- พิมพ์เอกสาร

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเีรียนวัดห้วยหมู

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสตกเกอร์"พระราชดำรัสในงาน พระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ใันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552
- ตัดใบอวยพรปีใหม่ จำนวน 70 ใบ
- พิมพ์พระราชโอวาท
- ทำโปสเตอร์ สอนสุขศึกษากับคนไข้ ขนาด A3 เรื่องวัณโรค

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปพิธีปิดงานกีฬาสีรพ.

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์
- ติดสติกเกอร์

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2552
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"การป้องกันและลดอุบัติเหตุภาคกลาง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น