วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดือนกุมภาพันธ์ 2553

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ ในหัวข้อ"ขยะติดเชื้อ, ขยะทั่วไป"

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนป้ายผ้า

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดบางลี่
- ตอนบ่ายถ่ายรูป ณ ศูนย์วิจัยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป (ตึกเจ้าฟ้าฯ)
- ตัดตัวอักษร

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายรูปนอกสถานที่ ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย ณ ห้องโออาร์ตา
- ติดตัวอักษร

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- สแกนรูป
1. อาคารศรีนครินทร์
2. อาคารปราสาทวิสุนีย์
3. อาคารเมตตา
- ติดตัวอักษร

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดกล่องใส่ตัวอักษร
- ตัดแต่งฟิวเจอร์ติดโปสเตอร์ ขนาด A3

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย ณ ตึกกาญจนา
- สแกนรูป

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย
- ตัดตัวอัษร
- พิมพ์เอกสาร
- ทำกล่องใส่เอกสาร

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตั้งเครื่องฉาย,เก็บเครื่องฉาย
- ตัดสติกเกอร์ใส

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในแผ่นพาสวู๊ด
- ร่างป้ายผ้า ในหัวข้อ"โรงพยาบาลราชบุรี คุณภาพมาตรฐาน บริการทุกชีวิต ดุจชีวิตด้วยน้ำใจ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจตัวอักษร
- ใส่ปก CD
- เขียนสมุด

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ติดสติกเกอร์ในแผ่นพาสวู๊ด ในหหัวข้อ"ทางหนีไฟ,กดกริ่งเรียกพยาบาล

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ตัดสติกเกอร์
- ตัดรูป ขน่าด 1/2 นิ้ว กับขนาด 2 นิ้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า เกี่ยวกับ"การอำลาผู้อำนวยการโรงพยาบาล"

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
*งานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างป้ายผ้า เกี่ยวกับ"การอำลาผู้อำนวยการโรงพยาบาล" (ต่อ)
- เรียนรู้เพิ่มเติม"การทำหัวบล๊อก"ในโปรแกรม Photoshop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น